Grøn strøm – Oversigt over grønne elselskaber

Sammenlign elselskaber, så du kan finde en billigere elpris på din adresse ud fra dit præcise forbrug.

10.000+

Mdl. brugere

30+

Elaftaler

2 ud af 3

Kan spare ved at skifte

Udvalgte udbydere

Sådan rangerer vi på Elbesparelse.dk

Vores rangering af elselskabernes el-aftaler er lavet ud fra elpriser, som bliver opdateret løbende. På de fremhævede produkter kan være påvirket af den kommissionssats Elbesparelse.dk får, ved at være med på siden. Vi har derudover fokus på anmeldelser, bæredygtighed og kundeservice. Vi dækker ikke det fulde overblik over alle elselskaber.

Grøn strøm – det miljøvenlige valg 

Bæredygtighed er vigtigere end nogensinde, og mange har ønsker om at inkorporere miljøvenlige vaner i deres dagligdag. En måde man kan gøre dette på er at vælge et elselskab, som sælger grøn strøm. Du kan glæde dig over, at grøn strøm ofte er lig med billig strøm også. I disse tider med et uforudsigeligt marked og stigende elpriser, er prisen på el tilmed en afgørende faktor, når der skal vælges elselskab.

Danmark er et foregangsland, når det kommer til klima og grøn strøm. Grøn strøm bliver produceret ved hjælpen af vedvarende energikilder. Det betyder, at de er CO2-neutrale, og det er ikke en ressource, som man ikke kan løbe tør for. 

Hvad er grøn strøm?  

Der findes mange forskellige måder at fremstille strøm på, og flere er uden tvivl bedre end andre. Gennem de seneste år er strømmen i Danmark blevet mere og mere grøn, hvilket er en glædelig nyhed for de fleste – især de klimabevidste individer. Den positive udvikling står heldigvis til at fortsætte, og regeringen ønsker at gøre Danmark uafhængig af fossil energi inden 2050. Vi skal inden da kunne producere nok vedvarende energi til hele landets befolkning og deres energiforbrug. 

Når der tales om grøn strøm bliver der refereret til strøm, som er produceret ved hjælpen af vedvarende energi. Vedvarende energi adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler, da disse er CO2-neutrale. I Danmark benytter vi bio-, vind- og solenergi til produktion af el, hvor man blandt andet i Norge og Sverige producerer en del strøm ved hjælp af vandkraft. 

Bioenergi

Når man taler om bioenergi, så menes der den energi, som er lagret i organisk stof eller biomasse. Biomassen kan brændes direkte eller laves til forskellige former for brændsler for eksempel træpiller eller biogas. Biomasser kan både være vegetabilske (halm, træ og alger) eller animalske (husdyrgødning og fedt fra dyr). 

Bioenergi er i vækst og udgør faktisk mere end 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi. En fordel ved bioenergi, som desværre ikke gør sig gældende ved for eksempel vind- eller solenergi, er at biomassen kan lagres. Bioenergi kan dermed være med til at sikre forsyningssikkerhed, og kan bruges til produktion af både varme og grøn strøm. 

Vindenergi

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark, og stod for 37,6% af den samlede energiforsyning i 2016. Vi kan også være stolte af, at Danmark har den længste historie med havvindmøller i verden. Landet fik sin første havvindmøllepark allerede tilbage i 1991, så vi har altså udnyttet den friske vind på havet i mere end 30 år. 

For at kunne producere grøn strøm ved hjælp af vindmøller, kræver det naturligvis de rette vejrforhold. Ingen vind – ingen el. 

Solenergi

Man kan udnytte solens stråler til at producere grøn strøm brugen af solcelleanlæg. Ligesom med vindenergi kan man ikke producere el uden de rette vejrforhold, og der er derfor stor forskel på vinter og sommer. I 2017 producerede de danske solcelleanlæg 2,2% af den samlede elforsyning

Er du træt af høje elregninger?
Find det billigste elselskab her

Har vi grøn strøm i Danmark? 

Danmark er et foregangsland, når det kommer til klima og grøn strøm – det kan vi være utrolig stolte af. For mange danskere er det da også vigtigt, at strømmen i deres stikkontakter stammer fra vedvarende energikilder, da mange har et mål om at nedbringe deres CO2 udledning og påvirkning af miljøet. 

Selvom vi er et foregangsland, så er det ikke ensbetydende med, at al vores strøm stammer fra vedvarende energikilder. Det er nemlig sådan, at al strøm blandes sammen i elnettet – om det stammer fra kul, vind eller sol. Det betyder, at strømmen i dine stikkontakter ikke nødvendigvis er 100% grøn strøm, da strømmen i Danmarks elnet ikke kun er produceret ved brug af vedvarende energikilder. Vi producerer heller ikke al vores strøm selv – strøm bliver både eksporteret fra og importeret til Danmark. 

Det er nemlig ikke altid, at vi i Danmark kan producere nok strøm til at leve op til efterspørgslen på el, og derfor er vi nødt til at importere strøm fra andre lande. I Danmark bliver der importeret strøm fra nærliggende lande som Tyskland, Sverige, Norge og Holland. 

Ligesom i Danmark, bliver strømmen i udlandet også produceret ved brugen af grøn energi oftere og oftere. Tyskland har især en stor produktion af el ved hjælp af solenergi og lande som Norge og Sverige gør brug af vandkraftværker til at fremstille grøn strøm. 

Klimaet er i fokus – flere vælger klimaprodukter

Danskerne er også mere og mere bevidste omkring grøn strøm. De fleste elselskaber tilbyder køb at et klimaprodukt, så du som forbruger modtager en garanti for, at der er grøn strøm i din stikkontakt. Selvom der ingen garantier er for, at al strømmen stammer fra vedvarende energikilder, ved du med sikkerhed, at der som minimum er en smule. I 2021 steg salget af klimaprodukter fra 33% til 49%. Tallene viser at flere og flere forbrugere tager et aktivt valg om at inkludere grøn strøm, og det er tydeligt, at tanker omkring miljøet og mindskning af CO2-udledning er en stor del af danskernes liv. 

Strøm er et blandingsprodukt

Strøm er et blandingsprodukt, og du kan desværre ikke købe udelukkende grøn strøm fra klimavenlige energikilder. Al strøm flyder ud i elnettet, hvad end det er produceret ved hjælp af grønne kilder som fra sol og vind eller om det er elektricitet produceret ved hjælp af kul og olie. Man har kun et enkelt elnet, hvor al strøm flyder hen, da der skal være strøm tilgængelig på alle tider på døgnet. Vind- og solenergi er afhængig af vejrforholdene, og vi kan for eksempel ikke producere strøm med vores solcelleanlæg midt om natten, hvor der af gode grunden ingen sol er. 

Det er især på tider på døgnet, hvor efterspørgslen er højest, at vi desværre ikke kan producere nok el udelukkende fra vedvarende energikilder til at dække forbrugernes behov. 

Energiforbruget stiger i hele verden

Befolkningen stiger hurtig på hele jorden, og dermed oplever vi også et stigende elforbrug. For at kunne dække det stigende behov uden at det forårsager klimaforandringer og skader miljøet, er der samtidig nødt til at komme flere og flere producenter af grøn strøm. De fleste er enige om, at vi er nødt til at fokusere på den grønne omstilling, og at fossile brændstoffer skal udfases, så vi kan leve på vores smukke jord uden at gøre stor skade, som vi ellers er godt i gang med. 

Men fordi efterspørgslen på energi på verdensplan stiger hver dag, er vi fortsat nødt til at benytte os af energikilder som kul, olie og naturgas, da vi ellers ikke kan leve op til efterspørgslen. El kan være den mest bæredygtige løsning, da den kan fremstilles af vedvarende energikilder, og det er blandt andet grunden til, at man har så stort et fokus på for eksempel at opfordre befolkningen til at udskifte deres benzinbil med en elbil. Det er af samme grund, at der er opfordres til at udskifte oliefyret med en varmepumpe drevet af el. 

Den grønne omstilling til mere el og vedvarende energi i stedet for kul, olie og andre fossile brændstoffer vil være en vigtig komponent i vores rejse mod mindre CO2-udledning og klimaforandringer.

Heldigvis ser man allerede nu mere og mere grøn energi, og det kan vi blandt andet se ved, at prisen på den klimavenlige strøm falder og falder. Hver gang produktionskapaciteten for vindmøller stiger, ser vi et fald i prisen på el. Vi er utrolig dygtige til at lave nye vindmølleparker, og for nyligt er der indgået en politisk aftale om ikke bare Danmarks første, men hele verdens første energiø, som skal etableres ude i Nordsøen. 

Er du træt af høje elregninger?
Find det billigste elselskab her

Kan grøn strøm også være billig strøm?

Man kan ikke komme udenom den store opmærksom, som prisen på el har fået det seneste år. Europa og Danmark har set historiske stigninger i prisen på el, og det har danskerne virkelig kunne mærke på deres økonomi og rådighedsbeløb. Det har især fået mange til at tjekke op på, om de nu også har det billigste elselskab, eller om det er ved at være på tide til at kigge efter en ny udbyder. 

Vi er utrolig heldige, at vi i Danmark har mange vindmøller og er store forbrugere af energien, som bliver fremstille herfra. Vi er endnu ikke i mål med 100% strøm produceret af vedvarende energi i landet, men vi er langt foran mange lande. I Danmark er det faktisk også sådan at billig strøm, ofte er lige med grøn strøm. Når vi oplever mere frisk vind, kan vores mange vindmøller køre rundt på livet løs. Kan vi producere endnu mere strøm, vil vi nemmere kunne leve op til efterspørgsel. Større udbud af strøm, i forhold til efterspørgslen, betyder også en lavere pris pr. kWh. Solenergi er ikke en ligeså stor del af vores elforsyning, men bliver stadig brugt flittigt i landet, og samme princip er gældende her. Jo mere sol vi har, jo mere el kan der blive produceret, og så falder prisen. 

Du kan derfor med fordel benytte dig af den billige strøm. Du sparer ikke bare penge, men du kan med god samvittighed bruge strømmen vel vidende om, at det har en mindre skadelig effekt på miljøet og klimaet. 

Transporten på strøm stiger, så vi kan udnytte grøn strøm

Fra den 1. januar 2023 er der kommet ændringer til prisen af transporten af el. Man gør det dyrest i tidsperioden 17-20 samtidig med at gøre andre tider på døgnet billigere, i håbet om at vi i fællesskab kan fordele strømforbruget mere jævnt over hele døgnet. Derudover kommer der forskelle på priserne om sommeren og vinteren, hvor vinterhalvåret vil være dyrest. 

Det er nu billigst om natten kl. 24-6, og en smule højere i tiderne 6-17 og 21-24. Faktisk kan prisen være op til 10 gange dyrere i tidsperioden 17-20, hvor Danmark oplever utrolig høj efterspørgsel på strøm, end det vil være i den billigste tid om natten. 

Transporten for el er steget, og nu kan prisen være op til 10 gange dyrere kl. 17-20 i forhold til om natten. Det er en stor forskel, som nok vil få mange til at tage et kig på deres vaner, og se om de ikke kan ændre dem, i håbet om at spare penge på deres strøm. 

Der er en anden god grund til, at man ønsker at fordele elforbruget bedre over hele døgnet, og den kommer heldigvis klimaet til gode. I tiderne 17-20 er det oftest svært at følge med efterspørgslen, og dække hele befolkningens behov for strøm, med el fremstillet af vedvarende energikilder. Vi er derfor nødt til at benytte strøm fra for eksempel kul, for at der er nok til alle. Hvis alle ønsker at vaske tøj, når de kommer hjem fra arbejde en sen eftermiddag, så er der desværre mangel på den klimavenlige strøm fra vind og sol. 

Gode elvaner der kommer miljøet til gode

Det er uden tvivl målet at 100% af vores strøm i stikkontakterne stammer fra vedvarende energikilder, så vores strøm kan være CO2-neutral. På den måde ville vi ikke skulle bekymre os lige så meget over vores påvirkning af klimaforandringer. 

Dog er vi ikke så heldige, at al strøm i vores hjem er grøn, da man stadig benytter sig en smule af kul og fossile brændsler til produktionen af el. Indtil vi når dertil, kan vi alle gøre vores, for at nedbringe mængden af CO2-udledning og samtidig også spare penge – noget vi alle sammen ønsker i disse tider. 

Vi har derfor samlet en masse gode råd og rutiner, som du kan gøre brug af i din hverdag for at mindske din personlige CO2-udledning og samtidig også spare penge på din elregning:

 • Vask dit tøj ved lave grader
 • Fyld vaskemaskinen op
 • Undgå at bruge tørretumbleren 
 • Sluk lyset efter dig
 • Sluk stikkontakten, når apparatet ikke er i brug
 • Brug strømmen, når den er billigst 
 • Tjek energimærket, når der skal købes nyt 
 • Fyld opvaskemaskinen op og vask ved lavere grader

Vask dit tøj ved lave grader

I stedet for at vaske på høje grader som for eksempel 40 eller 60 grader, så kan du i stedet vaske på 20 og 30 grader. Det er ikke en stor ændring af vores vaner, og ved at halvere graderne kan du faktisk spare 55% af elforbruget – hvor nemt var det ikke lige?

Fyld vaskemaskinen helt op

Det giver måske sig selv, men du kan spare på strømmen ved først at vaske, når du har nok til at fylde maskinen helt op. På den måde vasker du ikke tøj lige så ofte og mindsker dit totale antal vaske. 

Undgå at bruge tørretumbleren 

Heldigvis kan vi tørres vores tøj, håndklæder og sengetøj helt gratis og klimavenligt uden brug af en tørretumbler. At eje en tørretumbler er uden tvivl rart og forkorter tørretiden, men den er egentlig ikke nødvendig. Brug i stedet tørrestativet eller snoren i haven til at lade dit tøj tørrer på. Der er mange penge at spare, da det kan koste 3,5-13 kr. hver gang, du tørrer dit tøj i en tørretumbler. 

Sluk lyset efter dig

Mange er allerede gode til at gøre dette, men det skal alligevel nævnes. Når du forlader et rum, så husk altid at slukke for lyset. Er dette ikke allerede en vane for dig, så kom i gang med det samme – det er en nem måde at spare på strømmen. 

Sluk stikkontakten, når apparatet ikke er i brug

Selvom et apparat er slukket, så står det muligvis i standby i stedet, og det bruger desværre stadig en smule strøm. Du kan derfor med fordel slukke helt for apparater som dit TV eller din elkedel helt, for at undgå unødvendig elforbrug. Prøv at tænk på, hvor mange timer om natten, at de bare står og bruger strøm, uden at de bliver brugt? Der er strøm og penge at spare, ved at slukke alle stikkontakter og apparater, når tingene ikke er i brug. 

Brug strømmen, når den er billigst 

Ofte er billig strøm faktisk grøn strøm. Vidste du det? Når vinden blæser derudaf, kan der naturligvis blive produceret mere strøm ved brug af vindmøller, som er en vedvarende energikilde. Kort sagt, jo højere udbuddet af strøm er, jo mindre koster den. Så når strømme er billig, vil du ofte opleve, at det er fordi den også er grøn. Du kan derfor med en smule bedre samvittighed udnytte de billige tider på dagen, især når der skal vaskes tøj, laves mad eller elbilen skal oplades. 

Hvis din vaskemaskine eller opvaskemaskine har en funktion, hvor du kan udskyde start, så er det fantastisk nemt at sætte en vask over til at køre om natten. Selv nogle timer på standby er billigere end at lade maskinen køre i de dyreste timer, så det er det værd, hvis du skal spare penge og være bedre mod miljøet. 

Tjek energimærket, når der skal købes nyt

Hvis du skal ud og købe nye hårde hvidevarer som køleskabe, vaskemaskiner, opvaskemaskiner eller elektronik som TV, computer osv., så husk altid at tjekke energimærket. Energimærket indikerer hvor meget strøm der bruges, så gå altid efter det bedste mærke indenfor kategorien. 

FAQ

Man kan ikke komme udenom den store opmærksom, som prisen på el har fået det seneste år. Europa og Danmark har set historiske stigninger i prisen på el, og det har danskerne virkelig kunne mærke på deres økonomi og rådighedsbeløb. Det har især fået mange til at tjekke op på, om de nu også har det billigste elselskab, eller om det er ved at være på tide til at kigge efter en ny udbyder. 

Danmark er et foregangsland, når det kommer til klima og grøn strøm – det kan vi være utrolig stolte af. For mange danskere er det da også vigtigt, at strømmen i deres stikkontakter stammer fra vedvarende energikilder, da mange har et mål om at nedbringe deres CO2 udledning og påvirkning af miljøet. 

 • Bioenergi
 • Vindenergi
 • Solenergi

Dette er en overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prisen lige nu

-
80,5 kr.
-
80,5 kr.
-
80,5 kr.

Prisopdatering

Bemærk venligst, at priserne opdateres en gang månedligt – derfor skal de anses som vejledende, da:
 
 • Priserne tager udgangspunkt i elselskabernes seneste måneds kWh-gennemsnitspriser.
 • Der er forskellige elnetområder i Danmark, og priserne afhænger dermed af områderne. Gennemsnitsprisen per kWh i dit elnetområde kan derfor være lavere eller højere, end hvad der fremgår her på siden.
 • Flere elselskaber i Danmark har forskellige strømpakker – vi tager altid udgangspunkt i de pakker, der har den laveste pris.
 • Nogle elselskaber meddeler ikke selv estimerede omkostninger for udgifter for elnetsselskab og elafgift, hvorfor vi tager udgangspunkt i elpris.dk’s prisestimater for N1 (vest for Storebælt) og Radius (øst for Storebælt).
 • Dit forbrug kan have betydning for din gennemsnitlige kWh-pris.
 

Ved alle elselskaber har vi udregnet den gennemsnitlige kWh-pris ud fra et forbrug på 4000 kWh om året. Det er det årlige gennemsnitlige forbrug for en familie med to børn i hus på 150 m2.